Passport and Smart Card Reader

เครื่องอ่านพาสปอร์ต และบัตรประชาชน 

เครื่องอ่านพาสปอร์ต

เครื่องอ่านพาสปอร์ต ยี่ห้อ ARH รุ่น Combo Smart Passport Reader (Full Page)

เครื่อง Passport Reader ที่สามารถอ่านบัตรประชาชนไทยได้ด้วย เหมาะสำหรับใช้ในการลงทะเบียนหรือตรวจสอบผู้ใช้บริการที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ, ใช้งานที่หน้าเคาน์เตอร์โรงแรมและหน่วยงานราชการต่าง ๆ

เครื่องอ่านบัตรสำหรับงานธุรกิจยี่ห้อ HID รุ่น OK3121

เครื่องอ่านบัตร HID OMNIKEY 3121 USB เป็นอุปกรณ์ USB ที่ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการทำงานกับบัตรสมาร์ทการ์ดแบบสัมผัส เช่น ธนาคารออนไลน์ หรือ การใช้งานกับลายเซ็นดิจิตอล