Retail Inventory Management

เหมาะสำหรับธุรกิจอะไรบ้าง?

เหมาะกับธุรกิจร้านค้าปลีก, มินิมาร์ท, ซุปเปอร์สโตร์, ร้านขายเสื้อผ้า, ศูนย์หนังสือ, ร้านขายของฝาก, ร้านขาย DVD และอื่นๆ


คุณสมบัติของโปรแกรม ระบบหน้าร้าน

 • มีฟังก์ชันในการเรียกดูรายละเอียดสินค้า ได้แก่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาขาย และ สินค้าคงเหลือ • สามารถขายสินค้าที่เป็นรหัส Barcode และที่ไม่มีรหัส Barcode
 • สามารถกำหนดราคาขายได้ถึง 7 ราคาเพื่อนำไปใช้กับการขายสินค้ากับสมาชิก
 • สามารถทำการขายสินค้าที่เป็นสินค้าชั่งน้ำหนัก
 • สามารถทำการขายสินค้าที่เป็นชุด เช่น กระเช้าของขวัญ
 • รองรับระบบ Touch Screen นอกเหนือจากการใช้ Scanner เป็นลักษณะ Hot Keys ซึ่งสามารถออกแบบได้ตามความต้องการ
 • ทำการขายสินค้าตัวเดียวกันได้หลายราคา เพื่อรองรับระบบสมาชิก
 • สามารถแก้ไขราคาขายสินค้า ณ จุดขายได้ (ตามสิทธิ์ที่กำหนด)
 • รองรับระบบสมาชิก สามารถให้ส่วนลดแก่สมาชิก และทำการกำหนดราคาขายสำหรับสมาชิกได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลพนักงานต้อนรับได้ เพื่อนำไปคำนวณค่าคอมมิชชั่น • สามารถให้ส่วนลดราคาได้ทั้งแบบมูลค่า (Baht Discount) และเปอร์เซ็นต์ (Percent Discount) โดยให้ส่วนลดได้ทั้งแบบเป็นรายการและลดราคาทั้งบิล (ตามสิทธิ์ที่กำหนด)
 •  สามารถทำการรับชำระเงินได้หลากหลายรูปแบบภายใน Bill เดียวกัน
 •  สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ในระบบขายหน้าร้านและสามารถค้นหาข้อมูลเดิม จากเบอร์โทรศัพท์ได้ ระบบหลังร้าน
 •  มีระบบควบคุมปริมาณ Stock สินค้า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Stock สินค้ามากเกินทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้น และไม่ให้สินค้าขาด Stock
 • กำหนดวันที่เริ่มต้นใช้ และวันที่สิ้นสุดการใช้ เพื่อใช้ในการขาย
 •  สินค้า 1 ชิ้น สามารถมีรหัสอ้างอิง ได้หลายรหัส
 •  กำหนดหน่วยนับ โดยระบุหน่วยนับใหญ่ และหน่วยนับย่อย เพื่อใช้ในระบบเอกสาร
 •  สามารถระบุผู้จัดจำหน่ายหลักได้มากกว่า 1 แห่ง และกำหนดผู้จำหน่ายหลักของแต่ละสินค้าได้
 •  สามารถแสดงยอดคงเหลือ ตามคลังสินค้าได้
 • สามารถกำหนดประเภทการตรวจนับสินค้า เพื่อนำไปใช้ในการตรวจนับสินค้า สินค้าไม่มีการตรวจนับ/ทุกวัน/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ทุกปี
 • สามารถเลือกแบบ Touch Screen ที่แตกต่างกันในแต่ละ Terminal ได้
 •  สามารถกำหนดรูปแบบของใบกำกับภาษีอย่างย่อได้เอง ทั้งหัวบิล และท้ายบิล เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร
 •  สามารถเรียกดูการเข้าใช้งาน ของผู้ใช้งานในแต่ละ Function ได้ โดยเลือกได้ตามผู้ใช้งาน, วันที่
 •  สามารถเรียกดูข้อมูลการขายย้อนหลัง ในรูปแบบ eJournal ตัวอย่างรายงาน
 •  รายงานาเพื่อช่วยให้วิเคราะห์การขายได้ หลากหลายรูปแบบ เช่น สินค้าขายดี
 •  รายงานเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ กำไร – ขาดทุน ของกิจการ รายงานเปรียบเทียบกำไรยอดขาย ความต้องการในระบบ Computer
 • CPU ระดับ Pentium II ขึ้นไป หรือเทียบเท่า, หน่วยความจำขั้นต่ำ 64 MB แนะนำ 128 MB, ฮาร์ดดิสก์ขนาด 20 GB ขึ้นไป สำหรับโปรแกรม และข้อมูล (ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลด้วย)